Mat, hälsa och oregelbunden arbetstid

Projektinformation

Beskrivning

Finansierat som ett delprojekt inom VinnVäxt av Vinnova via företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2005/01/012005/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi
  • Företagsekonomi