Maternal and fetal outcom in active verusus expectative management in post term pregnancies.

Projektinformation

Beskrivning

The fist study is about comparing active versus expecatative maturnity units in handeling post term pregnacies. The definision of high and low activity units is the rate of all women with ceephalic presentation without intercurent illnes that becomes 42+3 among all 41+3. We have analyes data for primipara and multipara seperatly.

Populärvetenskaplig beskrivning

Alla kvinnor som fött barn mellan 2001 och 2013 med huvudet nedåt ingår i studien. Vi beräknade andelen avde som blev 42+3 av alla 41+3. Denna rate summerades med alla andra på förlossningskliniken och gav oss hög och lågaktiva förlossningsenheter. Vi jämförde sedan dessa för tre tidsperioder och tittade på försföderskor och omföderskor uppdelat avseende moderns och barnets utfall.
StatusEj startat