McTaggarts Paradox

  • Ingthorsson, Rögnvaldur (PI)

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Syftet med projektet är systematiskt granska en av de stora filosofiska debatterna de senaste århundradet, den om McTaggarts ökända bevis för tidens overklighet. Beviset firade nyss sitt 100 års jubileum och är ständigt lika kontroversiellt. Det finns dock ingen översikt over den debatt som den har gett upphov till, och ingen konsensus om den riktiga tolkningen.

Syftet med projektet är att skriva den definitiva översikten till debatten om McTaggarts ökända bevis för tidens overklighet. Det finns ingen sådan översikt trots den centrala roll som argumentet har haft inom tidsfilosofin under det senaste århundradet, och trots att det inte finns någon konsensus om vare sig bevisets innehåll eller giltighet. Det är därför hög tid att göra en sådan översikt och troligt att den kommer att bli en referenspunkt för framtida forskning inom ämnet.

Projektet går ut på att klassificera och kritiskt granska de olika invändningar och tolkningar som gjorts av argumentet och kritiskt granska dem. En skillnad i mitt förfarande jämfört med andra uttolkare är att man tidigare utgått ifrån att beviset är ett självständigt argument oberoende av McTaggarts idealistiska metafysik. Som en följd har det uppstått en rad olika och oförenliga tolkningar eftersom varje läsare utgått utgått ifrån sina egna metafysiska grundantaganden. Det finns tydliga textuella belägg för att McTaggart tvärtom betraktade beviset som en axiomatisk demonstration av en motsägelse utifrån de antagenden som utgör grunden för hans metafysiska system. Genom att klargöra dessa antaganden kan vi erhålla en klar förståelse för vad han själv menade. Projektet är inte bara uttolkande utan ska också kritiskt granska om McTaggarts bevis och de olika tolkningar som finns har ett värde i sin egen rätt för tidsfilosofiska frågor.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/01/012014/12/31
  • McTaggart's Paradox

    Bidragets översatta titel : McTaggarts ParadoxIngthorsson, R., 2016 juli 5, 1 uppl. New York and London: Routledge. 154 s. (Routledge Series in Contemporary Philosophy; nr. 84)

    Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskningPeer review