Media gör historia. Nationell gemenskapsformering i press, radio, film och TV av bröllop och begravningar från August Blanche till kronprinsessan Victoria

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Under 1800-talet växte det fram en folklig tradition att följa ”stora ledare” till graven. I detta projekt undersöker jag hur press och så småningom radio, film och TV hakade på, och bidrog till, att forma dessa riter. Genom skildringar av svenska bröllop och begravningar från mitten av 1800-talet till nu studerar jag hur media deltog i den nationella gemenskapsformeringen och gjorde historia.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012014/12/31