Språk för kroppsliga upplevelser hos personer med autismspektrumtillstånd

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Projektet har två relaterade mål: 1) att undersöka hur vuxna med autismspektrumtillstånd förmedlar sina sensoriska upplevelser, och 2) att underlätta sensorisk kommunikation i vårdsituationer för denna grupp.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/09/012023/02/28

Samarbetspartner

Finansiering

  • Familjen Kamprads Stiftelse