Mediatization and Celebrity Studies (MACS)

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Nätverket sammanför forskare från samhällsvetenskap och humaniora med ett intresse för studier av medialisering och celebriteter. Syftet är dels att pröva och utveckla medialiseringsbegreppet inom ramen för celebritetsområdet, dels att genom analyser av kändisskap vid olika historiska tidpunkter och på olika sociala fält testa hållbarheten och den analytiska bärkraften i medialiseringsbegreppet.

Nätverket sammanför forskare från en rad samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner med ett gemensamt intresse för studier av medialisering och celebriteter. Syftet är dels att pröva och utveckla medialiseringsbegreppet inom ramen för celebritetsområdet, dels att genom analyser av kändisskap vid olika historiska tidpunkter och på olika sociala fält testa hållbarheten och den analytiska bärkraften i medialiseringsbegreppet som sådant.

Nätverket adresserar frågor kring om och i så fall hur celebretisering och kändisbruk skiljer sig mellan såväl olika samtida fält som över tid. Att jämföra celebritetsfält gör det möjligt att empiriskt nyansera förståelsen av medialiseringen. Det historiska perspektivet öppnar för jämförelser både mellan och inom specifika fält, vilket i sin tur gör det möjligt att historisera fälten i sig – och därigenom utveckla medialiseringsteorin.

En första sammankomst ägede rum den 24 april och en andra den 20 augusti.

Den 20–21 november arrangeras en mindre konferens. Klara föreläsare är Nick Couldry och Olivier Driessens, båda vid London School of Economics and Political Science. Call for papers kommer runt den sista augusti med deadline den sista september.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/01/012014/12/31