Minnen, minnesmärken och monument

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet sammanfattar studier kring minnen, minnesmärken, monument, kanon, kulturarv och Världsarv. Här diskuteras hur minnesplatser etableras och förändras. Studier kring det förflutnas betydelse, minnesmärken över arkeologiska fynd och utgrävningar, kring tidigmoderna minnesmärken och omflyttningar av en runsten har genomförts.Projektet sammanfattar flera studier kring minnen, minnesmärken, monument, kanon, kulturarv och Världsarv. Både inspirerat av – och i motsats till – den franska historikern Pierre Nora diskuteras hur minnesplatser etableras och förändras. Studier kring runstenar, arkeologiska minnesmärken, tidigmoderna och moderna minnesmärken har genomförts. Aktuell är ett studium av de danska "Genforeningssten".
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2007/01/012019/12/31