Metabolisk kommunikation mellan organ avgör utfallet av NAFLD

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Min hypotes är att metabolisk kommunikation mellan organ påverkar utvecklingen och utfallet av fettlever. Icke-alkoholisk fettleversjukdom (NAFLD) uppkommer som svar på en överdriven avlagring av lipiddroppar i levern. Levern är kroppens metaboliska centrum och påverkar både lipid- och glukosmetabolismen och många andra funktioner såsom avgiftning, gallproduktion, m.m. Jag tänker fastställa hur levermetabolomen förändras under utvecklingen av NAFLD och hur dessa metaboliter påverkar fysiologiska parametrar för andra vävnader, bland annat pankreasöar, fettvävnad och muskelvävnad. Med utgångspunkt i vår tidigare insamlade data kommer vi att fastställa effekterna av levermetaboliter på vit fettvävnad (WAT), muskel- och pankreasöcellinjer med fokus på att undersöka lipidarter, insulininsöndring och genuttryck. Dessa experiment kommer att avslöja hur andra vävnader reagerar på metaboliter som kommer från levern och hur kommunikationen mellan olika organ fungerar vid NAFLD. I Aim2 kommer vi att använda isolerade mänskliga pankreasöar för att utvärdera hur levermetaboliter påverkar insulininsöndring, och för att validera resultaten från våra studier kommer vi att använda biopsier från patienter. I Aim3 kommer vi att studera den metaboliska organkommunikationen i flera vävnader med hjälp av musmodeller som representerar NAFLD. Vi förväntar oss att upptäcka nya "hepatokinliknande" metaboliter som inte bara påverkar själva levern utan även andra vävnader, vilket skapar en miljö som främjar utvecklingen av NAFLD. Vi kommer också att undersöka mekanismerna genom vilka metaboliter påverkar nya metaboliska vägar i levern såväl som i andra vävnader. Våra resultat kommer avslöja nya metaboliter och deras potential som terapeutiska mål för behandlingar mot NAFLD. Det kommer i sin tur att vägleda oss när vi utformar kliniska prövningar för att testa de bästa terapeutiska behandlingarna mot NAFLD.

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/01/012023/12/31

Finansiering

  • Crafoordska stiftelsen