Methodologies for visual communication and multimodal research

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Dagens mediebudskap kännetecknas av en hög grad av semiotisk komplexitet och kombinerar olika representationsformer som är orkestrerade på olika sätt. Det finns dock fortfarande en brist på empiriska studier om hur mottagarna interagerar med visuella mediala budskap.

Boken Metoder för multimodal forskning, (red. Jana Holsanova, Visual communication, 2012: 11 (3), Sage) fokuserar på nya metoder och verktyg för analys av visuell kommunikation och multimodalitet. Volymen består av sex bidrag och en bokrecension och sammanför internationella forskare från Tyskland, Sverige, Danmark, USA och Singapore som representerar olika discipliner: media och kommunikation, social semiotik, kognitionsvetenskap, pedagogisk psykologi och visuell kommunikation. Bidragen täcker och integrerar en rad teoretiska och metodologiska ansatser och använder ett tvärvetenskapligt ramverk och triangulering av metoder. Metoderna inkluderar innehållsanalys, social semiotisk analys, ögonrörelsemätning - i kombination med tänka-högt-protokoll och retrospektiva intervjuer - liksom ikonologi och psykofysiologiska mätningar. Respektive metoder exemplifieras genom detaljerade analyser av olika material som inkluderar pressfoto, konst, broschyrer om hälsa, Power Point presentationer, Internetreklam och mediadiskussioner på TV.

Innehållsförteckning:
http://vcj.sagepub.com/content/11/3.toc
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/012012/12/31