Metodutveckling för att hantera kvalitativa värden i havsplanering.

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Formas
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/01/012021/12/31

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 14 – Hav och marina resurser