Mild Parkinsonian Signs in elderly population.

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Parkinsonistiska symtom hos den äldre befolkningen är vanligt förekommande och kännetecknas av bradykinesi, stelhet, tremor samt förändringar i hållning och gång. Dessa symtom tar sig ofta lika uttryck hos olika personer men är i typfallet mildare än vid idiopatisk Parkinsons sjukdom, samt med symmetrisk symtomdebut. Prevalensen av dessa symtom i flertalet populationsstudier har beräknats till 30-40% hos äldre över 85 års ålder. Begreppet Mild Parkinsonian Signs (MPS) har kopplats till depression och demensutveckling, minskad levnadskvalitet och ett större hjälpbehov. Utveckling av MPS har visats korrelera med ålder. Ett antal gemensamma faktorer mellan äldre med MPS har påvisats, tex. vaskulär sjukdom samt lågt cerebralt blodflöde har visats öka risken för utveckling av parkinsonistiska symtom. Fler epidemiologiska studier behövs för att kunna identifiera ytterligare riskfaktorer och riskgrupper. I vårt projekt kommer data att baseras på en longitudinell kohortstudie Gott åldrande i Skåne (GÅS), där besöken består av kognitiva tester, medicinskt protokoll, sjuksköterskeprotokoll, frågeformulär som patienten själv får fylla i, samt Unified Parkinsons Disease Rating Scale (UPDRS) för att kartlägga eventuella parkinsonistiska symtom.
Kort titelMPS in older adults
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/08/012027/08/01

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap