Minoritetsglädje och minoritetsstress hos transpersoner: En interventionsstudie med en longitudinell kartläggning av hälsofaktorer Forskningsmedel: Statliga myndigheter och forskningsråd › Forskningsmedel

 • Wurm, Matilda (Forskare)
 • Lundberg, Tove (Forskare)
 • Malmquist, Anna (Forskare)

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/12/012025/11/30

Finansiering

 • Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Tillämpad psykologi

Fria nyckelord

 • Trans
 • hälsa
 • intervention
 • minoritetsstress
 • minoritetsglädje
 • longitudinal