Minoritetsrättigheter och minoritetsskydd från första världskriget till idag med fokus på Åland

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Avhandlingsprojektet undersöker minoritetsrättigheternas och minoritetsskyddets utveckling från första världskriget till idag. Åland, del av den svenskspråkiga minoriteten i Finland, utgör min fallstudie. Av särskilt intresse är växlingarna mellan kollektiva och individuella rättigheter: När det åländska nationalitetsskyddet skapades av Nationernas Förbund år 1921 var fokus på den nationella minoriteten som grupp. Efter andra världskriget har ett ramverk för individuella mänskliga rättigheter vuxit fram och dagens minoritetsrättigheter är del av detta.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/09/012020/09/01

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Övrig annan humaniora
  • Tvärvetenskapliga studier