Mirror, mirror on the wall, who's the innovator after all? An explorative study of a management-initiated employee innovation process

    Projekt: Avhandling

    Filter
    Doktorsavhandling (sammanläggning)

    Sökresultat