Mistra BIOPATH

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

BIOPATH - Pathways for an Efficient Alignment of the Financial system with the Needs of Biodiversity, är ett forskningsprogram med visionen att den kunskap och de innovationer som genereras i BIOPATH är brett integrerade i beslutsfattande i industrin och det finansiella systemet, och därmed bidrar till en transformativ förändring som nyttjar det finansiella systemet för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald. BIOPATH syftar till att, tillsammans med våra finansiella och industriella partners kartlägga, utvärdera, samutveckla och testa befintliga och nya tillvägagångssätt där biologisk mångfald integreras i finansiellt beslutsfattande, och analysera de institutionella och politiska konsekvenserna av dessa tillvägagångssätt.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/10/012026/09/30

Samarbetspartner

 • Lunds universitet (huvudsaklig)
 • Göteborgs universitet (Medsökande)
 • Stockholms universitet (Medsökande)
 • Arla Foods, Sweden (Projektpartner)
 • Kraftringen energi AB (Projektpartner)
 • Södra Skogsägarna ekonomisk förening (Projektpartner)
 • Handelsbanken (Projektpartner)
 • Vattenfall AB (Projektpartner)
 • Stora Enso AB (Projektpartner)
 • Federation of Swedish Farmers (Projektpartner)
 • Swedish Forest Agency (Projektpartner)
 • Andra AP-fonden (Projektpartner)
 • Axfoundation (Projektpartner)
 • Calluna AB (Projektpartner)
 • Malmö Stad (Projektpartner)
 • Coop (Projektpartner)
 • E.ON Sverige AB (Projektpartner)
 • Eurosif (Projektpartner)
 • European Investment Bank (Projektpartner)
 • Forest Stewardship Council - FSC (Projektpartner)
 • HKScan Sweden AB (Projektpartner)
 • KPMG Sverige (Projektpartner)
 • MDOTM (Projektpartner)
 • Northvolt (Projektpartner)
 • Nudie Jeans (Projektpartner)
 • Orkla Foods (Projektpartner)
 • Region Skåne (Projektpartner)
 • Västra Götalandsregionen (Projektpartner)
 • OX2 AB (Projektpartner)
 • SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (Projektpartner)
 • RWE Renewables Sweden AB (Projektpartner)
 • Storebrand (Projektpartner)
 • Swedbank AB (Projektpartner)
 • Svenska Export Kredit (SEK) (Projektpartner)
 • Vi-skogen (Projektpartner)