Mistra Governing critical raw material supply chains for a sustainable transition

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Forskningsprogrammet ska öka kunskapen om de målkonflikter en ökad användning av mineral kan innebära i övergången mot ett elektrifierat och fossilfritt samhälle.

Forskningsprogrammet kommer att ta fram fördjupad kunskap om vilka mineral som är kritiska för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men också fokusera på vem som definierar vad som är kritiskt och hur beslutsfattare kan förena minerallagstiftning med demokratiska värden och en effektiv styrning. Detta då det både finns brist på kunskap och beslutsstöd för att hantera målkonflikterna som ett fossilfritt samhälles ökade användning av mineral kan skapa.
Kort titelMISTRA: Mineral Governance
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2024/01/012027/12/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Stockholms universitet
  • Stockholm Environment Institute (SEI)
  • Swedish Institute of International Affairs (UI)
  • Norwegian Institute of International Affairs (NUPI)

Finansiering

  • MISTRA, Swedish foundation for strategic environmental research