Mobila tvärprofessionella hemvårdsteam: påverkan på arbetsmiljön för hemsjukvårds- och hemtjänstpersonal och utformning av digitalt stöd

Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/10/012022/03/31

Finansiering

  • AFA Försäkring