Modellering av kognitiv utveckling i robotar

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet syftar till att låta en robot reproducera de huvudsakliga utvecklingsstegen under ett barns första år. Vi undersöker frågorna: (1) Hur viktig är kroppen för kognitiv utveckling? (2) Vilken roll har social interaktion? (3) Vilken roll har målinriktad inlärning? (4) Vilka initials (medfödda) mekanismer behövs?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012018/12/31