Modelling the strength of annealed glass in structural applications

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Glas används allt oftare i konstruktioner där det har en bärande roll, t ex i trappor, balustrader, pelare, balkar, golv, tak och som skivor med skjuvstabiliserande verkan. Men i dagsläget saknas metoder för att dimensionera glaset i sådana tillämpningar. I teorin är soda-kalk-silikatglas det starkaste byggnadsmaterial som kan massproduceras. I praktiken är hållfastheten en abstrus parameter som antar värden inom ett brett intervall. Avhandlingsarbetet syftar till att utveckla modeller som förklarar hållfastheten bättre. Modellerna ska kunna tillämpas i beräkningshjälpmedel som kan användas direkt av konstruktörer. Modellerna skall också kunna användas för att klassificera glaselement. I dessa modeller tas det hänsyn till att materialbrottet har en stokastisk beskaffenhet. I forskningen ingår också experimentella försök för verifiering av beräkningsmodellerna.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/05/012021/02/19