Moderna kvinnor. Modernitet, femininitet och svenskhet i svensk veckopress 1920-1933

Projektinformation

Beskrivning

I denna avhandling undersöks hur det globala och transnationella fenomenet moderna kvinnor mottogs i ett svensk sammanhang. Utifrån material från veckotidningen Charme liksom Svensk Damtidning, Husmodern och Idun undersöks hur föreställningar om svenskhet, modernitet och femininitet utmanades genom kvinnors nya position som uppnåtts genom de nya äktenskapslagar som trätt i kraft, rösträtten och det mer omfattande utträdet på arbetsmarknaden. Det som synliggörs är en kamp om frihetsbegreppet där det är uppenbart att det inte fick konkurrera med eller utmana den rådande genusordningen i för stor utsträckning. Med hjälp av Mimi Schippers modell som förklarar hur femininiteter relateras till varandra och fungerar i en patriarkal struktur träder en bild fram över hur gränserna såg ut för de moderna femininiteterna.

Populärvetenskaplig beskrivning

De moderna kvinnorna med korta kjolar och ännu kortare hår som jazzade sig igenom 1920-talets nöjesliv är en bild som reproduceras i populärkulturen än idag. Men de moderna kvinnorna sågs i sin samtid inte endast som nöjeslystna kommersiella produkter, utan användes som en arena för att diskutera frågor om nationalitet, rasbiologi, genus, kropp och det moderna samhällets utmaningar. De moderna kvinnorna ifrågasatte nämligen traditionella genusstrukturer, genom att idrotta, köra bilar, ställa nya krav på äktenskapet eller helt enkelt välja bort giftermål till förmån för ett självförsörjande singelliv. Samtidigt politiserades och granskades deras kroppar, korta kjolar och livsstil.
Under 1920-talets första år i Sverige hade kvinnor uppnått rösträtt och juridisk likställighet i äktenskapet och nya lagar gav dem större utrymme på arbetsmarknaden. Hur skulle ett modernt framtida samhälle se ut där kvinnor uppförde sig, såg ut som, och ställde samma krav på frihet som män? Det är hur denna fråga debatterades i veckopressen som undersöks i denna bok.
De moderna kvinnorna var ett globalt fenomen under 1920- och 1930-talen, men tog sig olika uttryck i olika länder. I den svenska debatten framhölls Sverige som ett jämställdhetens förlovade land, på samma gång som det ansågs viktigt att sätta gränser för femininiteten och moderniteten för att värna om och bevara svenskheten. Det är tongångar som känns igen än idag, när nationalistiska vindar, som vill begränsa kvinnors utrymme, sveper över Sverige.
Kort titelModerna Kvinnor
StatusEj startat

Nyckelord

  • Moderna kvinnor, femininitet, svenskhet, veckopress, 1920-tal