Modernitet och intermedialitet i Erik Asklunds tidiga romankonst

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

I min avhandling behandlar jag intermediala aspekter i författaren Erik Asklunds tidiga romaner, främst Kvinnan är stor, Lilla land och Fanfar med fem trumpeter. Studien fokuserar 1930-talet och dess samhälle såväl som de konstarternas symbioser som kommer till uttryck i riklig mängd i tidens författar- och konstnärskap. I Asklunds fall relateras de litterära texterna framförallt till film, jazzmu
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum1996/09/012003/12/31