Molekylära, mikro- och ultrastrukturella studier av fossil vävnad över geologisk tid

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet innefattar studier av fossila s.k. melanosomer, ett slags pigmentbärande organeller som återfinns i hud, hår, fjädrar och ögon hos de flesta organismer. Genom att bl.a. studera form och molekylär sammansättning i dessa organeller är förhoppningen att kunna återskapa delar av färgsättningen på diverse sedan länge utdöda arter, däribland amfibier, fiskar och fåglar.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2012/08/01 → …