Projektinformation

Beskrivning

Detta projekt syftar till att vidareutveckla tekniken GASMAS (Gas in scattering media absorption spectroscopy), och utöka patientgruppen från för tidigt födda barn till äldre barn. Tekniken, baserad på GASMAS, möjliggör icke-invasiv kontinuerlig mätning av lungfunktionen hos patienter för omedelbar upptäckt av allvarliga lungkomplikationer, vilket leder till en bättre vård, färre komplikationer och en bättre livskvalitet för patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar. Projektet utförs i samarbete med Neola Medical AB, som utvecklar en produkt för övervakning av neonatala barn baserad på samma teknik.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/04/012025/03/31

Samarbetspartner