Mot ett hållbarare rekreationsfiske: Konsekvenser av återsläppsfiske på rovfiskars karaktärsegenskaper, sociala interaktioner och demografi

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Sportfiske är den nya, växande, fiskenäringen vilket innebär avsevärda samhällsekonomiska värden, men också ökat tryck på våra fiskpopulationer. För att mildra negativ påverkan på populationers storlek, släpps idag den övervägande delen av fisken som fångas av sportfiskare tillbaka i vattnet levande, ett förvaltningsverktyg som kallas "catch-and-release" (C&R).

Tyvärr har vi idag en bristfällig kunskap om subletala konsekvenser av C&R, och om dessa i förlängningen kan påverka viktiga demografiska variabler i fiskbestånd. I detta forskningsinitiativ, som är kopplat till flera av de globala målen för hållbar utveckling samt till nyckelaspekter av miljömålen, avser jag undersöka hur C&R på akvatiska toppredatorer påverkar viktiga karaktärsegenskaper (beteenden och fysiologiska variabler kopplade till stress), interaktioner med artfränder, samt reproduktionsframgång. Detta sker genom att nyttja en ny experimentell infrastruktur, ett replikerat dammsystem utrustat med avancerade system för akustisk telemetri som möjliggör en unik inblick i interaktionerna mellan fisk och sportfiskare. Genom att fastställa föräldraskap till avkomma via DNA-analys i en unik tidserie där gäddor exponerats för återsläppsfiske under ett decennium, länkas också reproduktionsframgång till antalet fångst-och-återsläppstillfällen på individnivå. Projektet kommer bidra till ökad fiskvälfärd samt underlag och beslutstöd för att utveckla mer adaptiva förvaltningsstrategier för rekreationsfisket.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/01/012026/12/31

Finansiering

  • FORMAS, The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning