Filmen och den svenska välfärdsstaten

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Syftet med projektet Filmen och den svenska välfärdsstaten (MOWIS: Movies and Welfare Institutions in Sweden) är att kartlägga hur filmer har relaterat till den moderna svenska historien, med särskilt fokus på välfärdsstatens gradvisa utveckling från 1930-talet fram till och med det tidiga 1980-talet. Frågeställningen är: hur har svenska filmer förhållit sig till den ideologiska, sociala, kultur
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2007/01/012011/12/31