MultidisciplinarY training network for ATrial fibRillation monItoring, treAtment and progression

Projektinformation

AkronymMY-ATRIA
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/11/012021/10/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinteknik