Flernivåmodellering av den atrioventrikulära knutan

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012018/12/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Fraunhofer-chalmers Research Centre For Industrial Mathematics

Finansiering

  • Swedish Research Council

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan medicinteknik