Multimodalt lärande

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Hur kopplar elever ihop information från olika källor? Hur påverkas lärande? Mål med projektet är att studera elevers interaktion med den multimodala lärobokslayouten, deras förståelse av materialet samt deras meningsskapande utifrån text, bild och grafik. För att följa denna process i detalj använder vi en avancerad mättekning (ögonrörelsemätning) i kombination med intervjuer och enkäter.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012011/12/31