MUSENSE

Projekt: Forskning

Projektinformation

AkronymMUSENSE
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/01/012024/12/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet
  • Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti (huvudsaklig)
  • Royal Conservatoire of Music, The Hague (Projektpartner)
  • Ionian University (Projektpartner)
  • Yasar University (Projektpartner)
  • Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC) (Projektpartner)