Musikpedagogik & Hållbarhet: ett praktiknära forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning

Sverige vill vara ledande på globalt plan i arbetet med de 17 globala målen som framställs inom FN:s Agenda 2030 för en hållbar utveckling. Skolan spelar en stor roll: en inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är nyckeln till välstånd. Det möjliggör dessutom barns aktivt deltagande i en rättvis omställning mot ett hållbart samhälle. Forskningsprojektet har som mål att skapa en förståelse om hur musikundervisning på grundskolan (åk 6-9) kan kopplas ihop med hållbar utveckling och hur den kan konceptualiseras samt utvecklas i praktiken. Genom att inkludera UNESCO:s vision kring utbildning för hållbarhet och föra ett gruppsamtal med musiklärare skapas först en uppfattning om hur musikundervisning för hållbarhet kan se ut från ett ideologiskt perspektiv. Därefter inleds ett samarbete med musiklärare på grundskolan för att skapa en bild om hur musikundervisning inom hållbarhet kan åstadkommas och utvecklas. Utöver samarbetet med lärare ska även elevernas perspektiv och deras engagemang med hållbarhetsfrågor inkluderas. Deras musiklärande i denna kontext studeras båda inom klassrummet samt i samhället genom en undervisningsmetod som vill åtgärda samhällsbehov med elevernas lärandemål (service-learning). Dessutom tas perspektiv och ambitioner från lärarstudenter i akt under deras sista termin på ämneslärarutbildningen i musik. Två år senare kommer samtliga musiklärarstudenter bli inbjudna på intervju för att stämma av deras ambitioner kring hållbarhet i musikundervisning med verkligheten i deras jobb som musiklärare. På så sätt utvecklas och skapas förståelse kring musikundervisning för hållbar utveckling utifrån olika perspektiv.
Kort titelMusikpedagogik & Hållbarhet
AkronymMESD
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/02/202024/06/30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pedagogik
  • Musik