Musik, Interaktiv design, Sinnesstimulering, Kvalitet

Projekt: Övrigt

Projektinformation

Beskrivning

Projektet MISK - Musik, Interaktiv design, Sinnesstimulering och Kvalitet – ska utveckla en ny typ av teknik. Det handlar om multisensoriska musikinstrument som möjliggör för personer med omfattande kommunikativa, kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar att uttrycka sig musikaliskt och kommunicera med andra. MISK-instrumentet bygger på en digital plattform som grund, på vilken man bygger upp och individanpassar val av ljud och spelsätt. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för målgruppen att uttrycka sig och delta i musicerande genom instrument som erbjuder varierade och individanpassade uttrycksmöjligheter. Det kommer att göras i nära samarbete med målgruppen.

Projektet kommer dokumenteras och uppdateras på en webbplats där det kommer finnas detaljerade byggbeskrivningar tillsammans med exempel på hur ett MISK-instrument kan se ut samt en samspelsguide. Representanter för MISK kommer återkommande att presentera instrumentet i samband med mässor och konferenser.

Erfarenheterna av deltagandet av projektet har för avsikt att fortleva i ordinarie verksamheter på Eldorado Göteborg och på Furuboda folkhögskola samt spridas till andra kommuner och institutioner.

Populärvetenskaplig beskrivning

Projekt MISK syftar till att utveckla interaktiva, multisensoriska musikinstrument för personer med omfattande kommunikativa, kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar.
AkronymMISK
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/01/012024/12/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet
  • Göteborgs stad (huvudsaklig)
  • Furuboda KompetensCenter
  • FUB Göteborg
  • Världskulturmuseet

Fria nyckelord

  • musik
  • interaktiv
  • sensorisk
  • tillgänglig