Musikverket i den postdigitala tidsåldern. Om bruk och kontroll av musik i det svenska senmoderna samhället

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Syftet med forskningsprojektet är att studera den förändrade inställning till vad musik är i relation till den ”digitala musikrevolutionen”, dvs. vad den mänskliga erfarenheten av den digitala kulturen har fört med sig med utgångspunkt i följande två frågor: 1. Hur brukas och värderas musik i den digitala kulturen? 2. Hur kontrolleras detta av statsmakter och institutioner?

På vilket sätt har de senaste decenniernas digitaliseringsprocess påverkat vår syn på bruket av musik idag? Inte sällan framställs den digitala kulturen som något i allt väsentligt revolutionerande för vårt vardagliga liv. Den digitala kulturen förknippas främst med Internet, och med de idéer och tekniska medier som framträdde i samband med dess etableringsfas, dvs. någon gång mellan 1995 och 2005. I en krönika publicerad i Svenska Dagbladet i december 2009 beskrivs CD-skivan som ett föråldrat tekniskt medium. Den ”digitala kulturrevolutionen” har gjort musiklyssnandet mer kvalitativ: ”00-talet var decenniet då vi slutade lyssna på halvdana skivor, och det är väl i grund och botten en bra sak, men ändå lite sorligt på något vis.” Istället hyllas de ”digitala musikbutikerna” iTunes och Spotify. Men vad är det för kvalitativt ”språng” i musiklyssnandet som skett? Går det att mäta? Krönikören menar att dessa digitala musikbutiker har ”förändrat vår inställning till vad musik är för något. Och – kanske viktigast – vårt sätt att lyssna.” Syftet med föreliggande projekt är att studera denna förändrade inställning till musik, dvs. vad den mänskliga erfarenheten av den digitala kulturen har fört med sig med utgångspunkt i följande två frågor: För det första, hur brukas och värderas musiken i den digitala kulturen? För det andra, som en konsekvens av detta bruk, hur kontrolleras detta av statsmakter och institutioner?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/012013/12/31