Nätvärde. En longitudinell studie av kvinnors och mäns sociala nätverk i svensk civilekonomutbildning

Projekt: Övrigt

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/10/192022/12/31

Finansiering

  • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)