MNA - ett nytt muskelhormon som kan ge individanpassad förebyggande vård

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

A prerequisite for prevention is identification of individuals at risk and if this can be achieved at an early stage it increases the possibility for the preventive measures to be effective. If successful, this project will provide a novel biomarker for detecting very early metabolic disturbances, i.e. N1-methyl-nicotinamide (MNA). Our recent data strongly suggest that MNA is a novel hormone secreted from muscle (a myokine), regulating whole-body metabolism in response to low muscle energy availability. We will now study how the release of MNA is regulated and which effects it has on whole-body metabolism. Experiments will be conducted in: human myotubes (differentiated muscle stem cells), a muscle-specific knockout mouse model, a clinical trial and large epidemiological cohorts. Collectively, these experiments will test if MNA will be a new tool to meet the widespread metabolic unhealthiness in the population and thereby aid in tailoring novel prevention strategies for the individual.

Populärvetenskaplig beskrivning

Det naturliga muskelåldrande kallas ofta för ”sarkopeni” och är kopplat till effekter på ämnesomsättningen, som tex minskad insulinkänslighet och ökad risk för diabetes. Det är dock inte bara en stigande ålder som ligger bakom den ökande andelen av övervikt och diabetes i befolkningen. En huvudorsak till denna olyckliga utveckling är framförallt en utbredd ohälsosam livsstil, med lite motion och dåliga matvanor. De livsstilsrekommendationer som finns idag är tyvärr inte tillräckliga och är inte individanpassade. Om vi med ett enkelt blodprov kan identifiera vem som kommer att få nytta av en viss typ av livsstilsförändring skulle vi på ett mycket bättre sätt än idag kunna möta den ökande metabola ohälsan. Resultat ger också motivation! Våra muskler är inte enbart till för att vi ska kunna röra på oss, utan dom fungerar även som ett endokrint organ, dvs. har förmåga att utsöndra hormoner och ämnen som påverkar andra delar av kroppen. Vi har nyligen identifierat ett ämne (MNA) som utsöndras från muskeln som svar på olika metabola tillstånd (tex vid fasta och träning). Syftet med det här projektet är att nu mer i detalj undersöka hur utsöndringen av MNA är reglerad och att kartlägga vilka effekter MNA har på kroppens olika organ. Förhoppningen är att vi först kommer att kunna använda den nya kunskapen för att identifiera personer som befinner sig i ett mycket tidigt förstadium till metabol sjukdom och sedan till att skräddarsy en effektiv och individanpassad preventiv behandling.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/01/012018/12/31