NABÔKÔ

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

A sculptural audiovisual instrument of 24 organic shapes, each representing a musical note, assisted by a new technology that reproduces the sound of the sculpture.
Kort titelNABÔKÔ
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/08/02 → …

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Konst
  • Teknik och teknologier