Berättarteoretiska koncept i diakront perspektiv. Ett bidrag till en historisk narratologi.

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Målet med undersökningen är att påvisa eller förkasta möjliga historiska utvecklingstendenser för utvalda fiktionstypiska berättarteoretiska koncept som orsakas av berättelsens struktur samt fiktionens egen epistemologi.

Målet med undersökningen är att påvisa eller förkasta möjliga historiska utvecklingstendenser för utvalda fiktionstypiska berättarteoretiska koncept som orsakas av berättelsens struktur samt fiktionens egen epistemologi. De berättartekniska koncept som skall analyseras är i första hand fiktionstypiska berättarsätt som unreliable narration, det så kallade opålitliga berättande, men även andra fiktionstypiska berättarsätt som metaleptiskt, metafiktionellt och
metanarrativt berättande. De undersökta fenomenen skall hämtas ur kanoniserade
tyskspråkiga texter för att en diakron utveckling av berättarteoretiska koncept i den tyskspråkiga litteraturhistorien skall kunna urskiljas.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/01/012012/12/31