Nationellt forskningsnätverk inom allmänmedicin med fokus på typ 2 diabetes - SPACE

 • Bennet, Louise (PI)
 • Rolandsson, Olov (PI)
 • Jansson, Stefan (PI)
 • Wändell, Per (PI)
 • Östgren, Carl Johan (PI)
 • Daka, Bledar (PI)
 • FÜRST MELIN, EVA (PI)
 • Rådholm, Karin (PI)
 • Kalin, Kenny (PI)
 • Hellgren, Margareta (PI)
 • Brännholm Syrjälä, Maria (PI)
 • Martinell, Mats (PI)
 • Fortuin-de Smidt, Melony C. (PI)
 • Wennberg, Patrik (PI)
 • Lindblad, Ulf (PI)

Projekt: Nätverk

Projektinformation

Beskrivning

SPACE vill genom nationella och internationella samarbeten stärka den allmänmedicinska forskningen inom typ 2 diabetes och dess komplikationer.

Primärvården är den centrala aktören när det gäller prevention, behandling och uppföljning av personer med typ 2 diabetes. SPACE är ett nationellt nätverk och består av seniora forskare, post-doc-forskare och doktorander inom allmänmedicin. Samarbetet bygger på gemensamt kliniskt forskningsintresse med typ 2 diabetes i fokus.

SPACE nationella samarbeten utgår dels från nystartade kliniska patientnära studier men även från data insamlat i befintliga kohortstudier, interventionsstudier och registerstudier.

Populärvetenskaplig beskrivning

Primary care has a central role in type 2 diabetes prevention, treatment and follow-up. SPACE is a nationwide collaboration and consists of senior researchers, post-docs and doctoral students in family medicine in Sweden. The collaboration is based on common clinical research interests with type 2 diabetes in focus.
AkronymSPACE
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2011/01/01 → …

Samarbetspartner

 • Lunds universitet (huvudsaklig)
 • Umeå University
 • Örebro University
 • Karolinska Institutet
 • Linköping University
 • Uppsala universitet

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Endokrinologi och diabetes
 • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi