Naturanpassade erosionsskydd i farleder

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Projektet ”Naturanpassade erosionsskydd i farleder” syftar till att anlägga naturanpassade erosionsskydd
på olika platser i Furusundsleden för att testa funktion och hållfasthet av naturanpassade erosionsskydd
samt deras förmåga att samtidigt skydda eller öka biodiversiteten längs utsatta stränder. Projektet har
pågått under perioden 2016 – 2022.
Projektet finansieras av Trafikverket (tidigare Sjöfartsverket), Havs- och vattenmyndigheten,
Länsstyrelsen i Stockholm samt SGI. Projektet genomförs av SGI i nära samarbete med Teknisk
vattenresurslära på Lunds tekniska högskola.
Kort titelNat Es Farled
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/10/012022/06/26

Samarbetspartner