Undertrycksförband på suturerade ljumskincisioner efter kärlkirurgi - randomiserade studier

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Den vanligt praktiserade hudincisionen i ljumsken vid kärlkirurgiska ingrepp för kärlaccess är ofta associerad med en hög grad av sårkomplikationer post-operativt, i synnerhet sårinfektioner. Det i sin tur orsakar fördröjd utskrivning från sjukhuset, återinläggningar, ökad antibiotikaanvändning, påverkar patienternas livskvalitet negativt och är en potentiell risk för benamputation och död.

Under de senaste åren har undertrycksförband, engångs-sårförband med ett aktivt och kontinuerligt sug från en batteridriven pump, etablerats som en möjlig lösning till dessa problem.

Den här avhandlingens syfte är att utvärdera undertrycksförband i syftet att förebygga post-kirurgiska sårkomplikationer efter kärlkirurgiska ingrepp via hudincisioner i ljumsken med hjälp av randomiserade studier.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/09/012023/01/27