Undertrycksbehandling (NPWT) av sår – möjlighet att optimera behandlingen och hindra komplikationer på hjärta, kärl och andra exponerade organ

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

NPWT fungerar på olika sätt för att främja sårläkning. Behandlingen skapar ett undertryck i sårhålan som leder till att vätska sugs bort, samt skapar en mekanisk kraft i sårkanterna som påverkar blodflödet och nybildningen av blodkärl och granulationsvävnad för sårläkning.

Även om NPWT har revolutionerat sårbehandlingen senaste decenniet så finns det utmaningar, såsom smärta under behandlingen och vid byte av sårförband, vävnad som växer in i sårfyllnadsmaterialet och syrebrist i dåligt perfunderade sår hos exempelvis diabetiker. Ett syfte med detta projekt är att undersöka hur NPWT kan appliceras med olika trycknivåer, och tryckmodaliteter (kontinuerlig eller intermittent, med olika typer av sårfyllnadsmaterial, t.ex. skumplast eller gasväv) för att minimera komplikationerna.

Andra komplikationer med NPWT är skador på av organ, så som hjärta och stora kärl som är exponerade i såret. Vi vill utveckla skydd för organ som är exponerade vid NPWT.
Kort titelNPWT
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2002/01/01 → …

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Lund University (Projektpartner)
  • University of Cape Town (Projektpartner)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi
  • Annan medicinteknik