Att förhandla litterärt värde – Sverige 2013

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektets syfte är att undersöka och beskriva hur litterärt värde skapas i dagens föränderliga och medialiserade litterära offentlighet.

Projektet är utformat som en fallstudie av den svenska bokhösten 2013 med särskilt fokus på Bokmässan i Göteborg. I centrum står värdeförhandlingens huvudaktörer: författare, bokbransch/media och läsare.

Projektets syfte är att undersöka och beskriva hur litterärt värde skapas i dagens föränderliga och medialiserade litterära offentlighet, där gränsen mellan vad som räknas som hög eller låg litteratur har blivit alltmer oskarp.

Skönlitteraturen har i det moderna samhället genomgående tillmätts ett stort samhälleligt, kulturellt och existentiellt värde. Detta värde har vanligen härletts ur texten själv, dess ”originella stil” eller ”drabbande innehåll”. Utgångspunkten för detta projekt är istället att litteraturens värde är resultatet av en ständigt pågående förhandling mellan enskilda aktörer, grupper av läsare eller institutioner som definierar värdet utifrån sina skiftande behov, intressen och resurser.

Projektet är utformat som en fallstudie av den svenska bokhösten 2013 med särskilt fokus på Bokmässan i Göteborg. I centrum står värdeförhandlingens huvudaktörer: författare, bokbransch/media och olika typer av läsare, både professionella kritiker och ”amatörer”. En sådan avgränsning i tid och rum gör det möjligt att studera samspelet mellan värderande handlingar av olika slag.

Projektet avser att på empirisk grund utveckla teoretiska och metodiska verktyg för att analysera och förstå hur litterära texter ”görs” värdefulla i vår kultur. Detta är en fråga av stor vikt inte bara för litteraturvetenskapens utveckling utan också för beslutsfattare inom exempelvis kulturpolitiken, på utbildningsområdet och i bokbranschen.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012015/12/31