Spelet om den rätta läran. Utgåva av de teologiska stridsskrifterna från den senare delen av den svenska reformationstiden med kommentarer och sammanfattningar

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet syftar till att göra det mångfacetterade materialet från dessa stridigheter lättillgängligt för såväl nationell som internationell forskning. I en tryckt utgåva presenteras samtliga texter med kommentarer och sammanfattande beskrivningar av innehållet på engelska.

Under perioden 1560–1593 pågick i Sverige ett politiskt och kyrkligt maktspel om religionen. Aktörer från olika konfessionella riktningar framträdde i konflikterna med anspråk på att representera ”den rätta läran”. Stridsskrifter utväxlades i form av traktater och brev. Laurentius Petri (d. 1573) var den centrala gestalten. Han sågs under sin levnad som garanten för den lutherska reformationen och även efter sin död uppfattades han som normerande. Till skillnad från de texter som hade en avgörande betydelse för den tidiga reformationen är flertalet av källorna till förståelsen av det sena 1500-talets kyrkohistoria opublicerade.

Religionspolitiken var en integrerad del av de svenska kungarnas nationella och internationella politiska ambitioner under tidigmodern tid. Det komplexa skeendet under den svenska reformationstiden kan inte studeras om man bortser från religionens betydelse för det historiska skeendet.

Projektet syftar till att göra det mångfacetterade materialet från dessa stridigheter lättillgängligt för såväl nationell som internationell forskning. I en tryckt utgåva presenteras samtliga texter med kommentarer och sammanfattande beskrivningar av innehållet på engelska.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/01/012012/12/31