Projektinformation

Beskrivning

NextG2Com är ett kompetenscentrum som är finansierat via Vinnovas program för Avancerad Digitalisering. Centret kommer att utveckla infrastrukturteknik och designmetoder för nästa generations kommunikations- och beräkningssystem. Centret kommer att bedriva excellent forskning med systemperspektiv inom trådlös kommunikationsteknik och nätverk, mjukvara, data, säkerhet och relevanta applikationsområden. I NextG2Com kommer akademi, industri och offentliga aktörer samarbeta för att transformera dagens infrastruktur- och applikationsteknik till integrerade plattformar för en mångfald av tillämpningar med integrerade maskininlärningsfunktioner. Fokus är på integration mellan tekniklager och komponenter till kompletta system.
AkronymNextG2Com
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2024/01/012028/12/31

Finansiering

  • Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur