Oförstörande provning av tjocka betongkonstruktioner med seismiska metoder

  • Tofeldt, Oskar (Forskarstuderande)
  • Rydén, Nils (Handledare)
  • Barmen, Gerhard (Biträdande handledare)
  • Thunell, Björn (Biträdande handledare)

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

I detta projekt studeras oförstörande provning av tjocka betongkonstruktioner i kärnkraftverk med seismiska metoder. Resultaten förväntas dock vara tillämpbara för tillståndskontroll av alla typer av tjocka armerade betongkonstruktioner. Projektet ger en unik möjlighet att utföra oförstörande provning i kombination med destruktiv provning och installation av riktiga defekter i en existerande fullskalig reaktorinneslutningen (Barsebäck 1). Tillförlitligheten i befintliga metoder för oförstörande provning av tjocka armerade betongkonstruktioner studeras. Egenskaper som kommer utvärderas är tjocklek, betongens styvhet (seismisk hastighet eller E- modul) och dess variation genom tjockleken, samt storleken på detekterbara defekter inne i betongen. Även potentialen i nya lågfrekventa seismiska mätningar med så kallade guided waves undersöks. Genom att mäta och simulera vågutbredning i tjocka betongkonstruktioner vid relativt låga frekvenser (
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/10/012017/09/28