Oförstörande provning av tjocka betongkonstruktioner med seismiska metoder

  • Tofeldt, Oskar (Forskarstuderande)
  • Rydén, Nils (Handledare)
  • Barmen, Gerhard (Biträdande handledare)
  • Thunell, Björn (Biträdande handledare)

Projekt: Avhandling

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat