Icke-gudar och gudar: en kosmontologisk studie

  • Lembke, Martin (PI)

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Huvudsyftet med min avhandling (som försvarades den 15 november 2012) är att på ett helt nytt sätt skapa en syntes av två av de klassiska argumenten för Guds existens, nämligen det kosmologiska kontingensargumentet och Anselms ontologiska argument. Resultatet blir ett kosmontologiskt argument för existensen av det än vilket något högre inte kan tänkas.

Finns Gud? Denna klassiska fråga intresserar filosofer liksom folk i allmänhet. Alltsedan Platons dagar har man försökt ge rationella argument till stöd för den ena eller andra positionen. I min avhandling, Non-Gods and Gods: A Cosmontological Treatise, ger jag ett positivt bidrag. Man kunde tro att alla försök till argument i endera riktningen var kända och söndertröskade vid det här laget, men mitt ”kosmontologiska” argument för Guds existens – en syntes av två traditionella så kallade ”gudsbevis” – erbjuder faktiskt något nytt under solen. Idén är, enkelt uttryckt, att det finns vissa obestridliga fakta i världen som har en förklaring endast ifall Gud existerar. Slutsatsen blir därför att en teistisk världsbild – alltså en världsbild som inkluderar Gud – har ett kunskapsteoretiskt försprång framför andra möjliga, rivaliserande världsbilder.

Non-Gods and Gods innehåller dock inte bara ett argument för Guds existens. Lejonparten av texten upptas i själva verket av en analys av själva begreppet ”Gud”. Framförallt analyserar jag den anrika idén (som främst förknippas med Anselm, ärkebiskop av Canterbury på 1000-talet) att Gud är ”vadhelst det är bättre att vara än att inte vara”. Dessutom ägnar jag särskild uppmärksamhet åt två av de traditionellt sett mest centrala gudsegenskaperna, nämligen allvetande och allmakt, vilka jag dels försvarar mot en rad kritiska invändningar, dels utvecklar på nydanande sätt.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2007/09/012012/12/31