Projektinformation

Beskrivning

Temporalisarterit är en form av granulomatös vaskulit i stora kärl. Typiska symptom är huvudvärk, feber och viktminskning, och tillståndet kan även orsaka retinal ischemi och synförlust. Temporalisarterit behandlas vanligtvis med höga doser orala glukokortikoider över lång tid. Temporalisbiopsi betraktas som det gyllene standarddiagnostiska verktyget, i vilket en 2 cm lång bit av artären avlägsnas kirurgiskt (biopsi) och analyseras histologiskt för att identifiera inflammatoriska lesioner i kärlväggen. Denna teknik har hög specificitet men låg känslighet. 30-70% av biopsierna är negativa på grund av intermittent inflammation (skipped lesions), för kort del av artären som skärs ut och/eller preoperativ steroidbehandling. Det finns dessutom flera risker med kirurgisk biopsi, till exempel, facialispares (förlamning av ansiktsnerven). Försök har gjorts för att utveckla icke-invasiva avbildningstekniker för diagnos av GCA, i synnerhet ultraljud, men känsligheten har varit otillfredsställande.
Syftet med detta projekt är att utveckla och genomföra icke-invasiva avbildningstekniker för diagnostik av temporalisarterit för att undvika kirurgisk excision, och samtidigt möjliggöra flera undersökningar och behandlingsuppföljning.

Projektet är både experimentellt och kliniskt och genomförs i samarbete med forskare från LTH, Lunds universitet.

För mer information besök vår hemsida:
https://www.photoacoustics.lu.se/
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2017/01/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oftalmologi