Icke-verbala signaler för förtroende och gruppidentifiering i människor och robotar

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Avhandlingsprojektet kommer undersöka hur förtroende och tillit kan utvecklas mellan människa och robot genom interaktion. Fokuset ligger på de icke-verbala signaler som kan påverka förtroende. Jag kommer använda mig av psykologiska och kognitiva teorier för att skapa kognitiva modeller av mekanismerna bakom förtroende och gruppidentifiering. Experimentella studier av människa-robot- och robot-robot-interaktion kommer också utföras för att mäta hur förtroende förändras av icke-verbala signaler.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/09/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Etik
  • Robotteknik och automation