Nordplus-projektet Nordisk Nabosprogsdidaktik og Nabosprogskommunikation i Læreruddannelserne

Projektinformation

Beskrivning

Projektet har fått medel från Nordplus för att arbeta med grannspråkdidaktik under 2016-19 för att stärka grundskollärares och gymnasielärares grannspråkkompetens, framförallt inom de nordiska ländernas lärarutbildningar. Ett annat syfte är utveckla nya integrativa metoder för de nordiska ländernas grannspråkundervisning, bl a genom att integrera grannspråk i både modersmålsämnet och främmande språk. Slutmålet är att bygga upp gemensamma moduler för grannspråkdidaktik och grannspråkkommunikation i lärarutbildningarna och på längre sikt en gemensam nordisk utbildning. Projektet avslutas med en stor nordisk konferens där både projektets resultat och ett grannspråkdidaktiskt manifest presenteras.Deltagarna i projektet är knutna till lärarutbildningarna i Oslo, Reykjavik, Köpenhamn, Helsingborg och Kristianstad. Deltagarna möts två gånger årligen 2016–18 för tvådagarsseminarier, våren 2016 i Köpenhamn och hösten 2016 i Lund.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/08/012019/07/31