OatFrontiers - Adapting oats to final Frontier

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

OatFrontiers är ett Interreg NPA (Northern Periphery Area) programprojekt, som syftar till att förbättra möjligheterna till havreodling i NPA-området mellan 2024 och 2026. OatFrontiers koordineras av Naturresursinstitutet i Finland (Luke). Vårt projektteam består av växtförädlare, forskningsorganisationer och företag från jordbrukssektorn som är verksamma i regionen.

Projektet kommer att testa växtförädlingsmaterial på ett antal försöksplatser i de nordiska länderna och Irland med målet att identifiera havresorter som är lämpliga för regionen och skapa verktyg för växtförädlare att utveckla dem. Vi kommer också att organisera studiebesök, exkursioner och workshops för lokala aktörer för att dela kunskap om havreodling och för att skapa nya samarbeten kring havreodling som kommer att främja havresektorn.

Populärvetenskaplig beskrivning

I norra Skandinavien och i havsbandet mot Atlanten är odlingsförhållandena för grödor extra krävande. Vi har en kort odlingssäsong, och/eller problem med blåst och nederbörd från havet. För att kunna utveckla bättre havre för denna region tar vi nu ett helhetsgrepp och utvärderar många olika sorters havre, för att därefter kunna ta fram en strategi för att utveckla ny havresorter, bättre anpassade för att växa i detta område.
Kort titelOatFrontiers
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/12/012026/11/30

Samarbetspartner

  • Lunds universitet
  • Natural Resources Institute Finland (Luke) (huvudsaklig)
  • Agricultural University of Iceland
  • Norwegian University of Life Sciences
  • Norwegian Institute of Bioeconomy Research (Nibio)
  • Lantmännen
  • Graminor
  • Teagasc - Irish Agriculture and Food Development Authority
  • University College Dublin

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger